O nama

Udruga Stepinčeva Savica nastala je 2019. godine kao pokušaj župljana i građana Savice da daju svoj doprinos u procesu izgradnje župne crkve blaženog Alojzija Stepinca u svome kvartu.

Dodatni poticaj za osnivanje Udruge bio je nepravedni i očiti nesrazmjer medijske pokrivenosti teme o izgradnji župne crkve u prostoru parka. Prepoznali smo da kao udruga građana možemo lakše javno istupati i zalagati se za izgradnju crkve na različite načine koji nisu dostupni župi.

Kao građani Republike Hrvatske imamo pravo na prakticiranje naše vjere što uključuje i adekvatni sakralni objekt. Prostor OŠ Jure Kaštelana u kojem se od osnutka župe održavaju nedjeljna misna slavlja nije za to prikladan, dok pastoralni centar koji koristimo za razne župne aktivnosti ne može primiti ni približno dovoljan broj vjernika. 

Misao vodilja za osnivanje udruge bila je prvenstveno izgradnja naše župne crkve, ali Udruga nam također pruža priliku da promoviramo istinu o blaženom Alojziju Stepincu o kojemu se i dan danas u društvu uspješno šire neistine. Zalažemo se također za vjerska prava i slobode te promicanje kršćanskih i obiteljskih vrijednosti u društvu. Jedan od ciljeva udruge jest i volontersko, humanitarno i karitativno djelovanje kroz organiziranje i sudjelovanje u raznim dobrotvornim akcijama. 

Udruga je građanskog karaktera te članovi i volonteri mogu biti svi ljudi dobre volje kojima je ljudskost i pomaganje drugima blisko srcu. Članstvo u udruzi je besplatno.

Udruga je sudjelovala na prezentacijama izmjene GUP-a, davala konstruktivne primjedbe i sugestije, a sa problemima oko gradnje crkve upoznali smo i širu javnost putem tiskanih medija, radija i televizije. Obraćali smo se gradskim, državnim i Crkvenim institucijama. Organizirali smo humanitarne te edukativne akcije, koje su rezultirale donacijama potrebitima u više navrata. Udruga je organizirala i društvena događanja, kao što su “Dolazak sv. Nikole na Savicu” te druženje stanovnika naselja pod nazivom “Došašće na Savici”. U organizaciji Udruge održano je predavanje pod naslovom “Nepravedno osuđen” na nekoliko lokacija u Zagrebu.

Udruga u 2021. godini ima oko četiri stotine članova.

“Došašće na Savici” 2019. godine u organizaciji Udruge
Zahvalnica našoj Udruzi za donaciju 2020.