O nama

Udruga Stepinčeva Savica nastala je 2019. godine kao pokušaj župljana i građana Savice da daju svoj doprinos u procesu izgradnje župne crkve blaženog Alojzija Stepinca u svome kvartu.

Dodatni poticaj za osnivanje Udruge bio je nepravedni i očiti nesrazmjer medijske pokrivenosti teme o izgradnji župne crkve u prostoru parka. Prepoznali smo da kao udruga građana možemo lakše javno istupati i zalagati se za izgradnju crkve na različite načine koji nisu dostupni župi.

Kao građani Republike Hrvatske imamo pravo na prakticiranje naše vjere što uključuje i adekvatni sakralni objekt. Kapelica i pastoralni centar koju Župa koristi u ulici Zvonimira Rogoza ne zadovoljava ni približno pastoralne potrebe vjernika za nedjeljnim bogoslužjem, ni raznim aktivnostima koje se u župi odvijaju.

Misao vodilja za osnivanje udruge bila je prvenstveno izgradnja naše župne crkve, ali Udruga nam također pruža priliku da promoviramo istinu o blaženom Alojziju Stepincu o kojemu se i dan danas u društvu uspješno šire neistine. Zalažemo se također za vjerska prava i slobode te promicanje kršćanskih i obiteljskih vrijednosti u društvu. Jedan od ciljeva udruge jest i volontersko, humanitarno i karitativno djelovanje kroz organiziranje i sudjelovanje u raznim dobrotvornim akcijama. 

Udruga je građanskog karaktera te članovi i volonteri mogu biti svi ljudi dobre volje kojima je ljudskost i pomaganje drugima blisko srcu. Podupiruće članstvo u udruzi je besplatno.

Udruga je sudjelovala na prezentacijama izmjene GUP-a, davala konstruktivne primjedbe i sugestije, a sa problemima oko gradnje crkve upoznali smo i širu javnost putem tiskanih medija, radija i televizije. Obraćali smo se gradskim, državnim i Crkvenim institucijama. Organizirali smo humanitarne te edukativne akcije, koje su rezultirale donacijama potrebitima u više navrata. Udruga je organizirala i društvena događanja, kao što su “Dolazak sv. Nikole na Savicu” te druženje stanovnika naselja pod nazivom “Došašće na Savici”. U organizaciji Udruge održano je predavanje pod naslovom “Nepravedno osuđen” na nekoliko lokacija u Zagrebu.

Udruga u 2021. godini ima oko četiri stotine članova.

“Došašće na Savici” 2019. godine u organizaciji Udruge
Zahvalnica našoj Udruzi za donaciju 2020.