Kontakt

predsjednica udruge: Ivana Bandov

telefon: +385 95 569 3920

e-pošta: udruga@stepincevasavica.org

facebook: @StepincevaSavica