Kandidati za gradonačelnika Zagreba o gradnji crkve na Savici

Abecednim redoslijedom navodimo odgovore kandidata na dopis koji je posala naša udruga.

Anka Mrak Taritaš

Poštovani, 
crkvu na Savici treba graditi, ali ne na uređenoj zelenoj površini. Područje gradskih vrtova je primjerena lokacija za crkvu i svakako bi bilo dobro da projekt bude izabran na arhitektonsko-urbanističkom natječaju. 

Srdačan pozdrav! 


Davor Filipović

Poštovana/-i, 
Nastavno na Vaš upit vezan uz izgradnju crkve blaženog Alojzija Stepinca na Trnjanskoj Savici napominjemo da je jedino Hrvatska Demokratska Zajednica nešto konkretno i učinila za izgradnju ove crkve koju smatramo jednim od glavnih prioriteta u Gradskoj četvrti Trnje. 
Podsjećamo, u Gradskoj skupštini smo uložili amandman na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba : „Prihvaćanje prijedloga VGČ Trnje i VMO Trnjanska Savica da se dio čestice uz ulicu Prisavlje (za k.č. br 5353/1, 5437/1, 5437/2, k.o. Trnje..) promjeni iz zone Z4 u zonu D8.“ 
Obrazloženje: „Obzirom na veličinu naselja i broj njegovih stanovnika, nužno je potrebna crkva i pastoralni centar ukupne veličine oko tri tisuće metara kvadratnih. Molimo da se u odnosu na tu predviđenu površinu crkve i pastoralnog centra, osigura potrebna površina zone. Po izvršenoj prenamjeni zone Z4 u zonu D8 ostvarili bi se uvjeti za izdavanje lokacijske dozvole te rješavanje imovinsko pravnih pitanja s Gradom Zagrebom u svrhu što skorije izgradnje crkve. Rješenje ovog problema stanovnici Trnjanske Savice čekaju punih 18 godina!“ 
Nažalost, do izmjene GUP-a zbog mnoštva drugih okolnosti na kraju nije došlo, no za razliku od ostalih opcija koje samo pričaju, naš amandman dokaz je kako Hrvatska Demokratska Zajednica zaista čini sve što je moguće kako bi Župa blaženog Alojzija Stepinca konačno dobila svoju crkvu. 
Naša borba ovdje ne prestaje te ćemo se i u narednom periodu u suradnji s Vašom udrugom i svim stanovnicima Trnjanske Savice truditi osigurati adekvatnu površinu za izgradnju crkve na kojoj će biti moguće izdati lokacijsku dozvolu čime bi se osigurali svi preduvjeti za početak izgradnje crkve. 
Uz Vašu podršku, vjerujemo kako ćemo u narednom mandatu naš zajednički projekt konačno i ostvariti!


Jelena Pavičić Vukičević

Poštovani članovi udruge „Stepinčeva Savica“,
Hvalevrijedan je vaš trud oko župe i buduće župne crkve.
Radosno ću odgovoriti na vaša pitanja i detaljno iznijeti sve što je Grad Zagreb dosad napravio oko izgradnje crkve na Savici.
Crkvu na Savici svakako treba graditi i ona će biti izgrađena. To je bila misao vodilja nas u Gradskom poglavarstvu od početka ovog važnog projekta i tako će i ostati. Kao odgovor na drugo pitanje dostavljam promemoriju u kojoj je detaljno opisano što je Grad Zagreb konkretno poduzeo u vezi zemljišta za buduću crkvu. Želja mi je da kao gradonačelnica nastavim pomagati u ovom projektu kao što smo to i dosad radili. Grad Zagreb je pomogao u izgradnji gotovo svake novoizgrađene crkve u Zagrebu. Sa mnom kao gradonačelnicom to će se svakako nastaviti, a pogotovo za izgradnju crkve našeg
blaženika, a nadamo se uskoro i sveca, bl. Alojzija Stepinca.
Nadam se da sam odgovorila na vaša pitanja te vam dala uvid na koji način smatram da bi ovaj projekt trebalo nastaviti. Zajedničkim snagama ćemo u tome svakako i uspjeti.
S poštovanjem,
dr. sc. Jelena Pavičić Vukičević
Zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba

PROMEMORIA
Župa bl. Alojzija Stepinca 

Grad Zagreb, Župa Krista Kralja, Župa sv. Terzije od djeteta Isusa i Župa bl. Alojzija Stepinca sklopili su 9.7.2007. Ugovor o nagodbi kojom je utvrđeno da će Župa Krista Kralja i Župa sv. Terzije od djeteta Isusa odustati od povrata zemljišta označenog kao z.k.č.br. 3717 k.o. Grad Zagreb, površine 7495 m2, a grad je umjesto tog zemljišta Župi sv. Terzije od djeteta Isusa dao u vlasništvo zemljišne čestice, sukladno RN-716/06 k.o. Trnje ukupne površine 3047 m2 te je Grad Zagreb ostao u obvezi Župi bl. Alojzija Stepinca dati u vlasništvo zemljište površine 4448 m2.
U svrhu privođenja zemljišta prostorno-planskoj namjeni u skladu s GUP-om Grada Zagreba, Grad Zagreb je od fizičkih osoba u 2017. godini kupio nekretnine oznake z.k.č.br. 5437/1, površine 5832 m2 upisana u z.k.ul.br. 2821 k.o. Trnje i z.k.č.br. 5437/2, površine 5854 m2 upisana u z.k.ul.br. 4036 k.o. Trnje, ukupne površine 11.686 m2.
U rujnu 2017. podnijet je zahtjev radi izmjene GUP-a na području Trnjanske Savice na zajednički potvrđenoj lokaciji. 

Prilikom određenja točne lokacije za izgradnju Crkve, stav predstavnika Zagrebačke nadbiskupije je da pristup na parcelu obvezno mora biti sa ulice Prisavlje.

GUP u dijelu koji se odnosi na potrebe prilagodbe namjene zemljšta za izgradnju Crkve bl. Alojzija Stepinca nije donijet.


Joško Klisović

Nakon višestrukih upita putem elektroničke pošte i facebooka nažalost nismo dobili odgovor na naš dopis.


Miroslav Škoro

U izbornom programu Domovinskog pokreta za lokalne izbore u Gradu Zagrebu, za gradsku četvrt Trnje jasno smo i među prioritete istaknuli gradnju Crkve bl. Alojzija Stepinca na Savici. S obzirom na veličinu župe i broj vjernika, za nas je nedopustivo da se mise održavaju u predvorju škole. Svaki stanovnik Zagreba koji je vjernik, ima jednako pravo na crkvu u svojoj blizini, kao i pravo na školu, trgovinu, dom zdravlja i ostalu infrastrukturu koja mu omogućava kvalitetne uvjete života. Što se tiče lokacije, vjerujemo kako na parceli koja je za to već i predviđena ima mjesta i za župnu crkvu i za uređen park te zelenu površinu na kojoj će se rado okupljati svi stanovnici Savice.

Primili smo odgovor i od g. Dobrovića, kandidata za zamjenika gradonačelnika:

Poštovani,
Zahvaljujem na Vašem upitu na koji Vam rado odgovaram u ime gospodina Miroslava Škore, a kao kandidat za zamjenika gradonačelnika Grada Zagreba.
Slijedom Vaših pitanja odgovori su:

1. Da, crkvu na Savici treba graditi jer je to očita i dugogodišnja potreba građana i vjernika tog dijela Zagreba.
2. Pitanje lokacije je spada u praktičnu sferu te ne vidimo potrebu da se sa izborom lokacije tako odugovlači. Kao najlogičnije rješenje nameće se lokacija za koju je već izdana lokacijska dozvola, no svakako bi se za konačnu odluku trebalo detaljnije upoznati s predmetom. Ako je razlog poništenja dozvole bio prigovor građana zbog smanjenja zelenih površina, smatramo to rješivim jer je u našoj viziji razvoja grada stavljanje u funkciju mnogih površina koje su trenutno zapuštene ili se ne koriste. Takvih površina, koje bi i bez skupih zahvata mogle urediti, približiti djeci, mladima i svima željnim boravka u zelenom prirodnom okruženju sasvim sigurno ima i na Savici te se konstruktivnim pristupom može krenuti sa gradnjom crkve bez stvaranja suprotstavljenih strana građana.
3. Budemo li u prilici upravljati Gradom, bit ćemo aktivno uključeni u uklanjanju barijera za nastavak gradnje.
U ime Domovinskog pokreta,
Slaven Dobrović


Tomislav Tomašević

Iako nam je iz platforme “Možemo” obećano da će nam g. Tomašević odgovoriti i nakon više upita putem elektroničke pošte i facebooka nažalost nismo dobili odgovor na naš dopis.

Nakon nekoliko javnih upita preko komentara na facebooku, platforma je 3. svibnja napisala sljedeći komentar (poveznica na komentar):

Ovime nažalost nije odgovoreno na niti jedno pitanje iz našeg dopisa.


Vesna Škare Ožbolt

• Treba li graditi crkvu na Savici? 

U ovih nekoliko mjeseci koliko sam detaljno proučavala probleme građana Zagreba, uvidjela sam da je cijeli Grad Zagreb utemeljen na divljem i stihijskom planiranju i gradnji. Niti su škole u kvartovima gdje bi trebale biti, ni vrtići, bolnice, institucije socijalne skrbi i ostale institucije važne za svakodnevni život. Tako je isto i s crkvama. Ne vodi se računa o građanima i njihovim potrebama po pojedinim kvartovima te povećanju i smanjenu broja stanovnika u njima i zato Grad Zagreb nema strategiju svog razvoja.
Crkva na Savici problem je koji muči građane već više od 10 godina. To najbolje opisuje djelotvornost trenutačne vlasti u Gradu Zagrebu. Osim toga, moramo voditi računa da se stanovništvo Savice promijenilo i odnosno da se povećalo i da je potrebna crkva dovoljno velika za sve stanovnike. Ono što vam mogu obećati je da ću istražiti koji je razlog poništenja lokacijske dozvole od strane Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet. Ako je ukidanje napravljeno zbog političke trgovine trenutačne vlasti u Zagrebu, pokrenuti ćemo postupak ponovnog izdavanja lokacijske dozvole, a ako je do ukidanja došlo zbog tehničko-pravne procedure, potrebno he istražiti detaljno u čemu je točno bio problem i riješiti ga tako da da se zadovolje svi kriteriji kako bi se izgradila crkva na Savici. 

• Ako da, gdje bi ju trebalo graditi? 

Crkva bi se gradila na Savici, gdje je prvotno zamišljena i gdje je izdana lokacijska dozvola. Ako postoje određene tehničko-pravne prepreke koje je nemoguće nadići, crkvu će se izgraditi na najbližoj mogućoj lokaciji od one za koju je izdana lokacijska dozvola. 

• Na koji način ćete sudjelovati u postupku izgradnje?

Grad Zagreb će napraviti sve pravne i planske poslove i osigurati sve potrebne dozvole te će te sa mnom kao gradonačelnicom imati političku volju s kojom će crkva na Savici biti izgrađena. Namjeravam također potaknuti da građevinske tvrtke u Zagrebu predložiti da sudjeluju u izgradnji crkve i lokalne tvrtke koje proizvode interijer za crkvu.


Zvonimir Troskot

Predmet: Odgovor na upit po pitanju izgradnje crkve na Trnjanskoj Savici 

Poštovani članovi udruge Stepinčeva Savica,
želim Vam se ovim putem zahvaliti što se mi uputili službeni dopis. Već duže vrijeme pratim što se događa na Savici i posebno me zabrinjavaju vandalizmi kojima ste svjedočili posljednjih tjedana. Aktivno radim na dubinskoj strategiji rješavanja nastalih problema. Znam da je problematika koja se veže uz izgradnju župne crkve bl. Alojzija Stepinca na Trnjanskoj Savici jedna od onih tema kojima nije lako pristupiti jer su nepravedno iskorištene za poticanje dubokih podjela u kvartu. Vjerujem, ipak, da je uz dovoljnu posvećenost gradske uprave rješavanju tog pitanja, i tu temu moguće privesti sretnom završetku, uz zadovoljstvo velike većine stanovnika naselja. Uvjet je, dakako, da se sporna tematika više ne iskorištava za politička prepucavanja i ne zloupotrebljava u svrhu predizbornih kampanja. 

Želim Vam poručiti da aktivno posvećujem vrijeme i trud kako bih pripremio strategiju za pristup tematici izgradnje župne crkve na Savici. S obzirom da još uvijek nemam uvid u svu relevantnu dokumentaciju vezanu uz slučaj, s naglaskom na onu između Grada Zagreba i Zagrebačke Nadbiskupije, ne mogu s potpunom sigurnošću tvrditi što ću i kako provesti. Iznošenje nepotkrepljenog plana značilo bi još samo jedno u nizu jeftinih predizbornih obećanja kakvih ste se imali priliku naslušati proteklih godina od nekih političkih opcija. Ipak, mogu Vam garantirati da sam u potpunosti svjestan svega što se po pitanju izgradnje crkve na Savici događalo u proteklih 20 godina i da ću se time pozabaviti čim postanem gradonačelnik. U mom timu s kojim pripremam političku strategiju rješavanja pitanja izgradnje župne crkve na Savici, kao i pitanja od vitalnog interesa Grada, nalaze se stručnjaci, građevinski inženjeri i urbanisti, ali i velik broj članova Mosta na Savici koji su pripremili detaljnu studiju na tu temu. Most na Trnju i na Trnjanskoj Savici je taj dokument potvrdio, a u njemu djeluju mnogi stanovnici Savice među kojima su aktivni i Vaši župljani. Ovime Vam želim potvrditi da ću svaku svoju odluku donijeti i na temelju konzultacija s građanima na koje se određena komunalna tema neposredno odnosi pa svakako možete biti sigurni da ćete u proces rješavanja ovoga pitanja biti aktivno uključeni. Ipak, kao budući gradonačelnik, želim naglasiti da ću uvijek poštivati i rado poslušati i drugo mišljenje. Na tragu toga, radit ću na postizanju konsenzusa i pomirenju sukobljenih strana po svim pitanjima koja uzrokuju podjele među sugrađanima pa tako i po pitanju izgradnje crkve na Savici. Zato ću rješavanju ovoga problema pristupiti polako i krajnje ozbiljno, poštujući demokratske stečevine naše zemlje. Odlučio sam da ću proces započeti otvaranjem javne rasprave i uključivanjem svih zainteresiranih strana koje žele argumentima pridonijeti pronalasku najboljeg rješenja. Kao gradonačelnik, beskompromisno ću se boriti protiv daljnje politizacije teme i njenog iskorištavanja za raspirivanje ideoloških sukoba te zato vjerujem da će konstruktivni dijalog biti ostvaren, a rješenje pronađeno. 

U svim ovim pitanjima koja ste mi postavili, postoji nešto što je neupitno. Na temelju članaka Ustava Republike Hrvatske, čl. 40.-41. i na temelju načela nepovredivosti privatnog vlasništva, institucije Grada Zagreba su dužne ispoštovati postojeće ugovorne obveze vezane uz prijenos vlasništva nad nekom, još uvijek neodređenom, katastarskom česticom na Trnjanskoj Savici. To pravo Vašoj župnoj zajednici nitko neće oduzeti jer iza njega stoje osnovni pravni akti Republike Hrvatske. Ono o čemu se još treba razgovarati jest najbolja lokacija te čestice, a uz predan rad gradske uprave i struke koju planiram po tom pitanju okupiti, a što Vam garantiram, i to će se vrlo brzo razriješiti. 

Pozivam Vas da i dalje nastavite s građanskim aktivizmom i altruističkim radom za svoj kvart, kao i dosada. Što god nam se na putu prepriječi, kao građani ovoga grada i ove zemlje, ne smijemo odustati od osobne vizije da našu najbližu okolinu učinimo mjestom radosti i dobrosusjedskih odnosa. 

S poštovanjem, 
Vaš Zvonimir Troskot.