Pitanja za kandidate za gradonačelnika

Ovdje pročitajte odgovore kandidata.


Bliže se lokalni izbori koji će se održati 16. svibnja.
Budući da lokalna vlast ima važnu ulogu u izgradnji crkve, upitali smo kandidate za gradonačelnika o njihovim stavovima vezano uz izgradnju crkve bl. Alojzija na Savici. Njihove odgovore ćemo objaviti.
Ovo su kandidati kojima smo poslali upit:

 • Anka Mrak – Taritaš
 • Davor Filipović
 • Jelena Pavičić Vukičević
 • Joško Klisović
 • Miroslav Škoro
 • Tomislav Tomašević
 • Vesna Škare Ožbolt
 • Zvonimir Troskot

Dopis kandidatima:

Predmet: GRADNJA CRKVE NA TRNJANSKOJ SAVICI

Poštovani,

vjerujemo da Vam je poznato da Župa blaženog Alojzija Stepinca na Trnjanskoj Savici djeluje već više od dvadeset godina bez crkve. Župa broji otprilike deset tisuća stanovnika od kojih se 85% smatra katolicima. Nedjeljne mise se u župi služe u predvorju škole Jure Kaštelana.

Župi blaženog Alojzija Stepinca je u svrhu gradnje crkve namijenjeno zemljište u parku, za koje je 2017. godine donesena lokacijska dozvola. Ista je od strane Gradskog ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet poništena.

Smatramo da Savica treba imati crkvu, te smo zbog toga 2018. godine osnovali udrugu građana „Stepinčeva Savica“ kojoj je jedna od glavnih zadaća zalaganje izgradnje crkve bl. Alojzija na Savici. Udruga danas broji preko 400 članova.

Ova tema je vrlo važna za naše članove, stanovnike Savice i Zagreba zato Vas ljubazno molimo da nam izložite Vaše stavove o sljedećim pitanjima:

 • Treba li graditi crkvu na Savici?
 • Ako da, gdje bi ju trebalo graditi?
 • Na koji način ćete sudjelovati u postupku izgradnje?

Unaprijed hvala na odgovorima!

S poštovanjem,

Udruga Stepinčeva Savica